تاریخچه انجمن

سابقه انجمن خيريه بندرعباس به سال 1345 هجری شمسی بر می گردد. در آن سالها جمعی از نيكمردان خطه جنوب، انجمن خيريه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس را بنا نهادند تا مرهمی باشد بر زخم مستمندان، مرجعی برای نيكوكاران، باقيات صالحاتی برای خود و ميراثی برای آيندگان. 

كمك به  فقرا، دستگيری از نيازمندان، رسيدگی به امور مساجد و امامان و كوشش برای  نهادينه كردن خدمات اجتماعی از عمده تلاشهای بزرگان انجمن در آن سالها بوده است. تلاشهايی برآمده از حس همدردی و احساس مسئوليت همراه با اخلاص و صداقت. 

در سال 1349 مرحوم سيداحمد فؤاد خطيب با همكاری تنی چند از  نيك انديشان، اساسنامه ای برای انجمن تهيه نمود كه اين اساسنامه با امضاء بزرگمردانی همچون مرحوم شیخ محمد ضیایی و با حمایتهای مرحوم سید عبدالرحیم  خطیب به ثبت رسيد و بدين صورت فعاليت رسمی انجمن از سال 1350 شروع شد.

 مرمت و توسعه مسجد جامع شهر بندرعباس، سرو سامان دادن به وضعيت مساجد و امامان و  پيگيری موقوفات، فعاليت های فرهنگی اجتماعی و خيريه، تأسيس درمانگاه خیریه  و ... بخشی از اقدامات انجمن تا دهه هفتاد بوده است. 

در سال 1377  با شكل گرفتن هيئت مديره دهم فصل ديگری از حيات انجمن آغاز گرديد. شور و اشتياق مردم و بخصوص جوانان برای انجام امور عام المنفعه باعث شد تا انجمن با تشكيل كميته های مختلف گامهای بلندی در جهت تحقق اهداف خيرخواهانه خود بردارد. 

و اينک با گذشت بيش از نيم قرن نوبت به ما رسيده است؛ امانتی گرانبها، ميراثی ماندگار و نعمتی كم نظير در اختيار ماست. نعمتی كه  خيرات و بركات آن نتيجه چهار چيز است: لطف بی پايان يزدان، اخلاص و تلاش صادقانه بانيان، همت بلند شما مردان و زنان و دعای خير دردمندان. امانتی كه بايستی به نسلهای آينده تحويل داد، ميراثی كه سهم ما از آن حفظ آن است و نعمتی كه بايد شكر آن را به بهترين وجه به جا آورد.