کمیته های انجمن

معرفی کمیته های زیر مجموعه انجمن، وظایف و مسئولیت ها

هیئت زکات

 1. برنامه ریزی مدیریت و نظارت در زمینه جمع آوری و توزیع زکات، فطریه و قربانی
 2. شناسایی مستحقین زکات و کمک رسانی به آنها
 3. شناسایی خیرین و زکات دهندگان و مراجعه به آنها برای دریافت زکات
 4. فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به پرداخت زکات

کمیته شهری

 1. شناسایی نیازمندان سطح شهر
 2. پیگیری و تحقیق در زمینه درخواست های نیازمندان شهر
 3. توزیع فطریه، قربانی و ... بین نیازمندان سطح شهر
 4. جذب کمک و همکاری در زمینه قربانی، فطریه و ...

کمیته روستایی

 1. شناسایی نیازمندان در روستاها
 2. جذب کمک برای نیازمندان روستایی
 3. توزیع کمک بین نیازمندان روستاها
 4. پیگیری و تحقیق در زمینه درخواست نامه های مراجعه‌کنندگان روستایی
 5. توزیع فطریه و قربانی بین نیازمندان روستاها

کمیته ایتام

 1. شناسایی ایتام و تشکیل پرونده برای آنها
 2. جذب خیرین و حامیان ایتام
 3. سرکشی و پیگیری مسائل و مشکلات معیشتی، عاطفی، آموزشی، اخلاقی و بهداشتی 1092 یتیم تحت پوشش انجمن و خانواده‌های آنها

کمیته فرهنگی

 1. ارتقاء سطح فرهنگی-علمی و دینی مردم و جامعه
 2. ترغیب و تشویق مردم به خصوص جوانان در جهت گرایش به مسائل علمی و دینی
 3. برگزاری همایش‌ها مسابقات علمی، جلسات دینی و... جهت رسیدن به اهداف کمیته

کمیته آتیه سازان

 1. شناسایی استعدادهای درخشان از بین مددجویان انجمن و حمایت از آنها
 2. تحقیق و پیگیری درخواست های مربوط به کمک هزینه تحصیلی، جمع آوری کمک،  خرید و بسته بندی و توزیع لوازم التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند

برگزاری کلاس های کمک آموزشی و راهنمایی و مشاوره تحصیلی

واحد سلامت

 1. اداره هر چه بهتر درمانگاه انجمن
 2. ارائه مشاوره پزشکی و همکاری با بیماران نیازمند جهت درمان یا اعزام آنها به مراکز پزشکی و تأمین هزینه‌های درمان در حد توان
 3. گسترش فرهنگ بهداشت عمومی و آموزش همگانی

کمیته تحقیق و توسعه

 1. - ارتقای سطح استاندارهای مجموعه در حوزه های مدیریتی، اجرایی، منابع انسانی، فنی و تخصصی
 2. - پژوهش پیرامون رویکردهای نوین جهانی در مباحث خیریه و انجام مطالعات بومی سازی و کاربرد محلی
 3. -تحلیل و ظرفیت سنجی ابعاد توسعه ای مجموعه  و بررسی روشهای کاربست موثر آنها