گزارش قربانی سال 1401

تعداد گوسفندان قربانی شده:
۵۱۱ رأس قربانی در شهر
۶ راس قربانی در روستا

مجموع بسته گوشت‌های توزیع شده:
۹۹۳۶ بسته گوشت، جگر و کله‌پاچه

۳۰۳۵ بسته در ۲۸ محله از شهر بندرعباس

۶۵۶ بسته در ۱۶ روستای هرمزگان

۴۱۱ بسته در ۶ مدارس دینی

۲۲۴ بسته میان موسسات:
_ زنان بد سرپرست
_ بیماران روانی مردان
_ بیماران روانی زنان
_ بیماران تالاسمی
_ همراه سرای بیماران خاص
_ بیماران سرطانی و MS
_ نابینایان استان
_ سرای سالمندان لقمان حکیم
_ ساحل خلیج فارس
_ مرکز نگهداری معلولان ذهنی حبیب‌ابن مظاهر

۲۹۹۰ بسته سهم خیرین مشارکت کننده در قربانی

۲۰۱۸ بسته سهم مشارکین در قربانی از شهرهای:
جاسک، سیریک و شهرو

۶۰۲ بسته به روستاهای آسیب‌دیده ناشی از زلزله اخیر هرمزگان

بیش از ۴۵۰ نفر در پروژه قربانی انجمن خیریه مشارکت داشتند؛ که امید است مورد قبول خداوند واقع گردد.