گزارش کمک به سیل زدگان

 

پس از فراخوان و درخواست یاری رسانی به سیل زدگان شرق استان، خوشبختانه همچون گذشته کمک های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان به سوی انجمن سرازیر شد که توانستیم در روزهای اولیه دو محموله کمک به ارزش تقریبی 444 میلیون تومان شامل انواع پوشاک، کفش، مواد غذایی و بهداشتی و اجاق گاز و کپسول به سمت مناطق سیل زده ارسال نماییم.

همچنین برای بازسازی منازل و مزارع آسیب دیده از سیل، مبلغ 827 میلیون تومان از کمک های نقدی شما عزیزان اختصاص داده شده که در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.