قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت

۱ - مطالب وبسایت انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعاتی در خصوص کمک های خاص مالی و کفالت ایتام می‌باشند.

۲ - حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به مؤسسه، فقط با  صدور مجوز کتبی از طریق روابط عمومی انجمن (32231357 - 32238990) مجاز است.

۳ - انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک به افراد نیازمند و یتیم را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتکه قصد استفاده از نام و لینک انجمن خیریه و یا تبلیغ برای انجمن خیریه در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت انجمن (32231357 - 32238990) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی انجمن خیریه غیر قانونی  بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

۴ -انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس به جز دفتری که مشخصات آنها در وبسایت قید شده، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد .