پویش همدلی با مبینا

مبینا دختر نوجوان 16 ساله ای است که از بیماری کلیوی رنج می‌برد. او به علت نداشتن شناسنامه قادر به دریافت کلیه برای پیوند نیست.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 50,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

مبینا دختر 16 ساله ­ای است که امسال به همراه خانواده­ اش از سیستان و بلوچستان به بندرعباس مهاجرت کردند. او که مدت طولانی دچار چاقی مفرط بود در سال جاری ناگهان با کاهش وزن شدیدی مواجه شد. بعد از انجام آزمایش های متعدد، پزشکان اعلام می­ کنند که مبینا دچار بیماری کلیوی شده و به سه جلسه دیالیز در هفته نیاز دارد. هزینه جلسات دیالیز برای بیمارانی همچون مبینا هر سال 50 میلیون تومان است که توسط دولت پرداخت می ­شود اما مبینا به دلیل نداشتن شناسنامه، نمی­تواند از خدمات دیالیز رایگان استفاده کند. پدر مبینا کارگر ساختمانی است و از عهده پرداخت این هزینه برنمی ­آید بنابراین خانواده به دو جلسه دیالیز در هفته اکتفا می­کنند. از سوی دیگر در همین مدت، برادر چهارساله مبینا به خاطر عفونت ریه جانش را از دست می­ دهد. اکنون بعد از گذشت چند ماه پزشکان به خانواده مبینا اطلاع داده­ اند که وضع سلامتی او وخیم­ تر شده است و نیاز به پیوند کلیه دارد. متاسفانه مبینا بخاطر نداشتن شناسنامه قادر به دریافت کلیه برای پیوند نیست. انجمن خیریه پیگیر مسئله شناسنامه برای خانواده مبینا است اما با توجه به طولانی بودن این پروسه، در حال حاضر تنها راه زنده ماندن او انجام سه جلسه دیالیز در هفته است.

هم­ اکنون فرصتی برای مهرورزی پیش رویتان است. شما می­توانید با پرداخت هر مبلغی که در توان دارید، حامی مبینا باشید.

سلامتی را به مبینا و شادی را به خانواده غمگینش بازگردانیم.

سید محمد

سید محمد

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

میهمان

فرامرز عبداللهی

فرامرز عبداللهی

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

میهمان

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

پرداخت از طریق شماره حساب

پرداخت از طریق شماره حساب

همراهان گرامی

با استقبال و همت شما خیرین گرامی این پویش موفق شد در کمتر از بیست و چهار ساعت مبلغ مورد نیاز مبینا برای دیالیز یکسال را فراهم کند. 

- کل مبلغ جمع آوری شده 55.347.500 تومان است. 

- این مبلغ توسط 177 خیّر بزرگوار پرداخت شد.

به دنبال آغاز پویش همدلی با مبینا، تماسها و پیامهای زیادی از شما دریافت کردیم. ضمن ابراز تشکر از توجهتان، تصمیم گرفتیم به پاسخ تعدادی از سوالات رایج شما درباره این پرونده بپردازیم.

سوال اول: چرا مبینا شناسنامه ندارد؟

بیشترین آمار افراد فاقد شناسنامه در ایران مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

بعضی از دلایلی که برای این موضوع مطرح می شود، موارد زیر است:

عدم ثبت به موقع ازدواج و تولد فاصله زياد روستاها از مراکز خدماتی و ادارات، پهناور بودن استان سیستان و بلوچستان، بالا بودن تعداد مهاجرین کشورهای همجوار در این استان، طولانی بودن زمان تایید هویت ایرانی و دریافت مدارک شناسایی

سوال دوم: چرا پیوند کلیه برای مبینا انجام نمی شود؟

مبینا هنوز شناسنامه ندارد و هویت ایرانی اش از نظر قانونی تایید نشده است.

از طرف دیگر، طبق قوانین، پیوند عضو اتباع خارجی در ایران ممنوع است مگر در موارد خاصی که دهنده و گیرنده نسبت فامیلی داشته باشند که در این صورت بعد از استعلام از سفارت مربوطه، اجازه پیوند توسط معاونت درمان وزارت بهداشت صادر می شود.

بنابراین زمان پیوند کلیه تا احراز هویت و ملیت مبینا به تعویق می افتد.

ما در تلاش هستیم تا با پیگیری پرونده مبینا از طریق نهادهای رسمی، مشکل اسناد هویتی او را حل کنیم و به این فرایند سرعت بیشتری ببخشیم. در اینجا از همه دوستانی که در این زمینه می توانند با ما همکاری داشته باشند درخواست می کنیم در اسرع وقت با ما تماس بگیرند.

سوال سوم: آیا می توانم اطلاعات بیشتری از مبینا مانند آدرس و جزئیات هویتی اش را داشته باشم؟

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس سیاست حفظ اسرار و عدم افشای اطلاعات هویتی متقاضیان خود را دنبال می کند.

این سیاست با هدف حفظ شان و کرامت انسانی فرد نیازمند و همچنین عدم تضعيف عزت نفس او و خانواده اش دنبال می شود.

ضمن اینکه در بسیاری موارد، با افشای هویت فرد، امکان کنترل کمکهای مردمی دشوار می شود.

پنجاه سال تجربه ما در زمینه کمکهای خیریه، نشان می دهد که افراط در امدادرسانی عواقب ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

شما همراه گرامی در صورتی که برای راستی آزمایی یا کمک به حل دیگر مشکلات این پرونده مایل هستید به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید، می توانید با مراجعه حضوری به دفتر انجمن در جریان جزئیات موردنیاز قرار بگیرید.

از شما ممنونیم که می بینید و اهمیت می دهید.