فیلتر پروژه ها
پروژه ها

مأوا
داشته هایمان را قسمت کنیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
130,515,000 تومان
از مبلغ کل 130,000,000 تومان
موفق

لوازم التحریر ایتام 1402
تهیه بسته های لوازم التحریر، کیف و کفش برای دانش آموزان ایتام پوشش انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
230,597,400 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
موفق