مأوا

داشته هایمان را قسمت کنیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 130,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

حرف «یتیم» که به میان می‌آید، آدم‌ها با هر دین و آیینی هم که باشند، باز هم قلب‌شان تکان می‌خورد. مگر می‌شود، کودکی بدون پدر یا سرپرست را دید و از کنارش بی‌توجه عبور کرد؟ هم اکنون انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس با همت شما حامیان دلسوز 1040 کودک یتیم تحت پوشش خود دارد.

شماره حساب:

0103134182005

شماره کارت:

6037-9911-9954-1198

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

Hamid

Hamid

میهمان

میهمان

........ح

........ح

میثم پوراحمد

میثم پوراحمد

سعید

سعید

میهمان

میهمان

سعید غالبی

سعید غالبی

نیلوفر فریدون اصل

نیلوفر فریدون اصل

سعید

سعید

ترانه

ترانه

قدریه

قدریه

نسرین

نسرین

میهمان

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

میهمان

عدنان عبداللهی

عدنان عبداللهی

میهمان

میهمان