فیلتر پروژه ها
پروژه ها

حمایت از زلزله زدگان شهر هرات
انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس آمادگی خود را جهت حمایت از زلزله اخیر افغانستان اعلام میدارد.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
221,338,000 تومان
از مبلغ کل 0 تومان
مشارکت می کنم

زلزله اوز
به دنبال واقعه دلخراش زلزله در اوز، به اطلاع می‌رساند انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس مثل گذشته همکاری خود را جهت کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان آن منطقه اعلام می‌دارد.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
1,027,518,000 تومان
از مبلغ کل 0 تومان
مشارکت می کنم

آرامستان قلاتو
جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
113,449,800 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم