آرامستان قلاتو

جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 110,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

امشب مهربانی شما قدر دارد.

همراهان عزیز؛ نگهداری آرامستان قلاتو در سال گذشته بالغ بر ۳۶۴ میلیون تومان هزینه‌‌بر بوده است؛ این هزینه‌ها شامل تعمیر و نگهداری، هزینه‌های آب و برق، خرید لوازم بهداشتی و پارچه جهت کَفْن و دفن، حقوق و دستمزد نگهبانان و کارکنان آرامستان و... می‌باشد.

با توجّه به این که افراد نیازمند توان پرداخت هزینه‌های کامل کَفْن و دفن را ندارند؛ بیش از نیمی از این هزینه‌ها (مبلغ ۱۸۳ میلیون تومان) تامین نشده است.

جهت تامین این مبلغ و رسیدگی بیشتر و بهتر به این مکان مانند سابق نیازمند همراهی شما هستیم.

کمک‌های پرمهرتان با هر مبلغی گره‌گشا خواهد بود.

شماره حساب:

7213-11-3949510-1

شماره کارت:

6063-7370-0001-5097

نزد بانک مهر ایران، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

میهمان

میهمان

helma

helma

شهناز

شهناز

خادم العموم

خادم العموم

محب محمد

محب محمد

خیر مرحوم سعیده

خیر مرحوم سعیده

مرحوم احمد

مرحوم احمد

مرحوم سیف الله

مرحوم سیف الله

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر مرحوم احمد

خیر مرحوم احمد

خیر مرحوم صفاگل

خیر مرحوم صفاگل

خیر مرحوم فاطمه

خیر مرحوم فاطمه

خیر مرحوم محمد جواد

خیر مرحوم محمد جواد

فریبا منصوری

فریبا منصوری

میهمان

میهمان

خاله فاطمه

خاله فاطمه

نسرین

نسرین

میهمان

خادم العموم

خادم العموم

طلهه

طلهه

نیک نژاد

نیک نژاد

Khaled

Khaled

نیک نژاد

نیک نژاد

میهمان

خلیلی

خلیلی

علیا

علیا

محسن

محسن

محمد

محمد

خسرو

خسرو

اسدالله

اسدالله

نیما

نیما

ابراهیم

ابراهیم

فریده

فریده

عیسی

عیسی

رئیسی

رئیسی

سید احمد

سید احمد

مهرداد

مهرداد

عارف

عارف

محبوبه

محبوبه

عبدالواحد

عبدالواحد

فریدون

فریدون

نادیه

نادیه

فاطمه

فاطمه

اروانه

اروانه

ناهید

ناهید

لاشارپور

لاشارپور

هوشمند

هوشمند

محبوبه

محبوبه

مسعود

مسعود

عالیه

عالیه

انصاری

انصاری

فاروق

فاروق

ابراهیم

ابراهیم

نصیحتی

نصیحتی

احمد

احمد

روشن

روشن

موسی

موسی

فوزیه

فوزیه

عارف

عارف

مهرداد

مهرداد

عاطفی

عاطفی

متین

متین

سید حسن

سید حسن

ماریه

ماریه

سید حسن

سید حسن

ارجمند

ارجمند

فریدون

فریدون

میهمان

قادری

قادری

میهمان

جواهری

جواهری

ناصر

ناصر

غلام رسولی

غلام رسولی

میهمان

عالیه

عالیه

خیرالنساء جمالی

خیرالنساء جمالی

میهمان

ثریا

ثریا

عبدالرحمن

عبدالرحمن

علیرضا

علیرضا

ماریه

ماریه

بی بی مریم

بی بی مریم

نادیه

نادیه

فاطمه

فاطمه

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

نادیه

نادیه

عبدالرحمن

عبدالرحمن